Samarbete

På Lidingö finns ett utbrett förtroende bland husläkare som ofta rekommenderar kontakt med mottagningen, då primärvårdens resurser behöver kompletteras. Det finns även ett samarbete med företagshälsovård och psykiatri.

Länkar till andra sidor:

Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier:
www.kognitiva.org