Ola Brar

Ola Brar är Legitimerad psykolog och psykoterapeut och är utbildad vid Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi. Han har bedrivit kognitiv terapi på Lidingö i privat regi under fem års tid, och har skaffat sig mångårig erfarenhet av att arbeta med svårigheter i livets olika skeenden, bland annat genom 15 års tjänstgörning som psykolog inom Barn- och ungdomspsykiatrin.

Ola Brar har auktorisation som kognitiv psykoterapeut genom Svenska föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier.