Välkommen till Kognitiva mottagningen Lidingö!

Varje människa har unika resurser och frågeställningar. Vi ställs alla någon gång inför nya eller svåra situationer då våra vanliga redskap inte räcker till.

Vid mottagningen arbetar vi för att utifrån just dina förutsättningar hitta strategier som stimulerar växande och nya lösningar. På vägen finner du ökad personlig förståelse, utveckling och styrka.

Kognitiva Mottagningen Lidingö drivs av Ola Brar, som är legitimerad psykolog och psykoterapeut.

Kognitiv terapi utgår ifrån hur dina tankar, känslor och handlingar påverkar varandra. Arbetet inriktas på att kartlägga, ompröva och förändra invanda mönster, utveckla mer funktionella förhållningsssätt för att uppnå psykiskt välbefinnande.